szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1

ZAMÓWIENIE tel. 34 377 06 74 / 572 742 567

E-mail: e-mail: biuro@szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 20 lipca 2024

Deklaracja Ministerialna - opis najważniejszych elementów

Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 zawarta w Rydze została podpisana przez Ministrów Państw Członkowskich Unii Europejskiej, przedstawicieli krajów starających się o akcesję oraz krajów kandydujących jak również przedstawicieli krajów należących do Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Europejską i Komisję Europejską Konferencji Ministerialnej.

Deklaracja liczy 46 punktów w których ministrowie zapowiadają zwiększenie wysiłków w zakresie:

  • polepszenia dostępności publikacji elektronicznych w Internecie
  • walki z wykluczeniem społecznym na jakie narażone są różne grupy społecznościowe w tym przede wszystkim osoby niepełnosprawne
  • zachęcania wszelkich stosownych władz, branż, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do włączenia się do pracy na rzecz osób narażonych na wykluczenie społeczne.

Stwierdzają, że jedynie 3% zbadanych publicznych stron internetowych spełnia minimalne normy dotyczące dostępności, utrudniając tym samym osobom niepełnosprawnym dostęp do ich zawartości i oferowanych usług. Deklarują, że do roku 2010 powinno się zmniejszyć o połowę różnice w stopniu korzystania z Internetu, jakie występują między średnią europejską a średnią dla osób:

  • starszych,
  • niepełnosprawnych,
  • kobiet, osób słabo wykształconych,
  • bezrobotnych
  • mieszkańców regionów słabiej rozwiniętych.

Zapewniają o ułatwieniu dostępności i użyteczności technologii informatycznych i komunikacyjnych (strony internetowe) dla wszystkich osób ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Cel ten należy osiągnąć, zapewniają ministrowie, poprzez zapewnienie dostępności treści cyfrowych na wszystkich platformach tj. na różnych systemach operacyjnych, telefonach komórkowych, palmtopach, etc.

Ministrowie zadeklarowali promowanie integracyjnej administracji elektronicznej poprzez zapewnienie dostępności wszystkich publicznych stron internetowych do roku 2010 poprzez zapewnienie zgodności z odpowiednimi ogólnymi standardami i wytycznymi dotyczącymi dostępności określanymi przez konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium) informacje o W3C po polsku, dążąc do zapewnienia dostępności dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie ich w odpowiednich formatach uznanych w całej Unii Europejskiej.

Proces dostosowania stron administracji publicznej do standardów wciąż trwa.

Według najnowszych badań Fundacji Widzialni z 2016 roku, 22,9% stron www instytucji publicznych spełnia minimalne wymagania dostępności dla osób o specjalnych potrzebach.

Metryczka

Wytworzono:2009-04-07 00:00przez: Administrator
Opublikowano:2009-04-07 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1
Odwiedziny:77729

  • Brak wpisów.