szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1

ZAMÓWIENIE tel. 34 377 06 74 / 572 742 567

E-mail: e-mail: biuro@szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedzialek, 20 wrzesnia 2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

Od 1 czerwca 2015 roku obowiązuje Rozporządzenie o KRI, które ukazało się w Dzienniku Ustaw 16 maja 2012 r. ustanawiające Krajowe Ramy Interoperacyjności, stanowiące ważny krok do uporządkowania rządowej infrastruktury informatycznej.

Rozporządzenie określa przede wszystkim

    minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
    minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

Dostosowanie polskiego prawa do światowych standardów to pierwszy krok na drodze do wkluczenia do społeczności internetowej osób niepełnosprawnych, starszych i niezamożnych.

Rozporządzenie zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne czyli m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policję, straż, szpitale i wiele innych organizacji do dostosowania serwisów www do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) uznanego w większości krajów Europy.
Każdy nowo powstały serwis będzie musiał być dostosowany już na etapie jego tworzenia a każda większa modernizacja będzie musiała być przeprowadzona zgodnie z regułami dostępności. Twórcy serwisów i administratorzy będą musieli zwracać uwagę na odpowiednią jakość czcionki, kontrast strony, opisy elementów graficznych, opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy i wiele innych elementów zawartych w wytycznych WCAG.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności
Data utworzenia:2017-02-19
Załączniki:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator BIP
Dokument wyświetlono:79335
Rejestr zmian: