szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1

ZAMÓWIENIE tel. 34 377 06 74 / 572 742 567

E-mail: e-mail: biuro@szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 20 lipca 2024

DYREKTYWA PARLEMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego

26 października 2016 Parlament Europejski przyjął dyrektywę o dostępności publicznych stron internetowych i aplikacji mobilnych. Czekamy na publikację dokumentu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej publikacji. Na jej wdrożenie państwa mają 21 miesięcy. Dokument dotyczy wszystkich stron www i aplikacji instytucji publicznych. Instytucje publiczne definiowane są tak samo jak w prawie zamówień publicznych.

W Dyrektywie czytamy m.in."

W internecie należy zapewnić dostępność podstawowych administracyjnych funkcji szkół, przedszkoli lub żłobków (...)

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość: rozszerzania zakresu stosowania niniejszej dyrektywy na inne rodzaje stron internetowych i aplikacji mobilnych, w szczególności na strony intranetowe lub ekstranetowe oraz na aplikacje mobilne nieobjęte niniejszą dyrektywą, a które są przeznaczone do stosowania i stosowane przez ograniczoną liczbę osób do wykorzystania w miejscu pracy lub w ramach nauki, oraz do utrzymywania lub wprowadzania, zgodnie z przepisami Unii, środków wykraczających poza minimalne wymogi dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych (...)

Państwa członkowskie mogą wyłączyć z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy strony internetowe i aplikacje mobilne szkół, przedszkoli lub żłobków, z wyjątkiem treści związanych z podstawowymi funkcjami administracyjnymi w internecie (...)


Co nowa dyrektywa oznacza dla Polski?

W Polsce obowiązuje Rozporządzenie o KRI (Dz. U. 2012, pozycja 526).

Polska będzie musiała:

    wdrożyć oświadczenie o dostępności,
    opracować procedurę zgłaszania skarg na brak dostępności,
    wybrać instytucję odpowiedzialną za monitoring i sprawozdawczość w ciągu 21 miesięcy,
    zobowiązać podmioty do dostosowywania w ciągu 14 dni multimediów, które zamieszczone były jako transmisja na żywo.

A co to oznacza dla placówek oświatowych?

Metryczka

Wytworzono:2017-02-20 00:22przez:
Opublikowano:2017-02-20 00:00przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1
Odwiedziny:108181

  • Brak wpisów.