szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1

Akty prawne

DYREKTYWA PARLEMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego

2017-02-20

26 października 2016 Parlament Europejski przyjął dyrektywę o dostępności publicznych stron internetowych i aplikacji mobilnych. Czekamy na publikację dokumentu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej publikacji. Na jej wdrożenie państwa mają 21 miesięcy. Dokument dotyczy wszystkich stron www i aplikacji instytucji publicznych. Instytucje publiczne definiowane są tak samo jak w prawie zamówień publicznych.

Czytaj więcej o: DYREKTYWA PARLEMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

2017-02-19

Od 1 czerwca 2015 roku obowiązuje Rozporządzenie o KRI, które ukazało się w Dzienniku Ustaw 16 maja 2012 r. ustanawiające Krajowe Ramy Interoperacyjności, stanowiące ważny krok do uporządkowania rządowej infrastruktury informatycznej.

Rozporządzenie określa przede wszystkim

    minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
    minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

Dostosowanie polskiego prawa do światowych standardów to pierwszy krok na drodze do wkluczenia do społeczności internetowej osób niepełnosprawnych, starszych i niezamożnych.

Rozporządzenie zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne czyli m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policję, straż, szpitale i wiele innych organizacji do dostosowania serwisów www do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) uznanego w większości krajów Europy.
Każdy nowo powstały serwis będzie musiał być dostosowany już na etapie jego tworzenia a każda większa modernizacja będzie musiała być przeprowadzona zgodnie z regułami dostępności. Twórcy serwisów i administratorzy będą musieli zwracać uwagę na odpowiednią jakość czcionki, kontrast strony, opisy elementów graficznych, opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy i wiele innych elementów zawartych w wytycznych WCAG.

Czytaj więcej o: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

Metryczka

Wytworzono:2009-04-07 00:00przez: Administrator
Opublikowano:2009-04-07 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1
Odwiedziny:130220

  • Brak wpisów.